Investoz

BBS-Bioactive Bone Substitutes

Lång
OMXSTO:BONES   BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
Fortsatt låg volym i aktien vilket är vanligt bland bolag med lågt aktieantal (6 571 525 aktier).
Det är svårt att köpa "botten", tålamodet och nerverna sätts på prov. Köpa botten är inte till för den otålige investeraren. Vill du ha aktion, köp en breakout eller handla på nyheter!

Aktien borde vakna till liv senast slutet av denna månad då det är ytterst ovanligt att den befinner sig vid "extrema" nivåer, vare sig det är toppen eller botten man pratar om. Det som räknas till långa perioder är mellan 20-30 handelsdagar innan den lämnar sin befintliga zon, med undantag för gap där fallet är mer extremt.

Aktien befinner sig ca 5% av tiden i den "gula zonen" vilket är normalt för en aktie, och generellt sett ligger varje aktie i den "gråa" zonen ca 70% av tiden. Snabba upp och nedgångar tar endast ett par dagar, resten av tiden är det tålamod väntan som krävs.
Den "blåa zonen" är förknippat med eufori zonen och en aktie ligger vanligtvis mellan 8-15% av tiden inom denna zon.

Det är alltid en risk för fortsatt nedgång, så gör din egen analys innan du handlar.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.