Erikramberg

BRANDBEE måste snart välja riktning

Lång
NGM:BRANDB   BRANDBEE
Brandbee har länge handlats i en triangelformation, nu närmar sig slutet av triangeln och brandbee får välja riktning. Uppsidan är stor och traden har en bra R/R.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.