Investoz

BRIGHTER

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:BRIG   BRIGHTER AB
En emission i slutet av 2019 som gjordes för att accelerera kommersialiseringen av Actiste Diabetes Management as a Service, fick inte den effekt som Brighters CEO, Henrik Norström och styrelseledamoten Truls Sjöstedt hade tänkt sig . Att aktien ligger där den ligger, beror tyvärr på att det som från början skulle vara ett gynnsamt emissionserbjudande där endast aktieägare på avstämningsdagen blev tilldelade teckningsrätter UTAN vidare handel med dessa, plötsligt ändrades efter någon vecka ändå till handel med TR, och det skapade givetvis förvirring och ilska bland aktieägarna som började sälja ner kursen i panik.

Tittar man på Brighter tekniskt, så börjar man ana en vändning. Håller 5° graders baslinjen, som är den sista linjen mellan de två senast sammanlänkade botten noteringarna, så är det en bra basgrund för kommande uppgångar. Annars fortsätter säljtrenden vidare om denna bryts. Sannolikheten är dock stor att vi har ett botten på 3,30 trots att säljvolymen har varit jämn den senaste tiden. Volymen visar fortfarande att gamla förlorare ersätts med nya förlorare som fortsätter att dra ner kursen.

Jag skulle ändå våga påstå att en iscensatt skrämselpropaganda vid namn COVID-19 som många fallit offer för och köpt av media, att Brighters och övriga aktiers kräftgång ser sina bottennoteringar för denna gången i slutet av mars månad.

Köpsignal, utan tvekan.
Handel aktiv
Kommentera: Kommande analys: Combigene AB, 6:e mars.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.