inboxmover

Brighter, Tidigare volymökning, intressant läge

Lång
OMXSTO:BRIG   BRIGHTER AB
Hej. Brighter ser intressant ut på flera sätt. Tidigare volymökning kurs över motstånd och så vidare...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.