inboxmover

Brighter, Tidigare volymökning, intressant läge

Lång
OMXSTO:BRIG   BRIGHTER AB
Hej . Brighter ser intressant ut på flera sätt. Tidigare volymökning kurs över motstånd och så vidare...