GurraL

Bitcoin ATH

Lång
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin har nyss tagit ut sin ath, detta leder till att rekylen verkar var över. Ser uppsida till minst 73k i det korta om den inte subindelar sig mer . Dock så har vi mycket vinsthemtagningar så viktigt att inte få fomo. Köp kan nog ske ganska fint på rekyler.
Bitcoin kommer få stort fokus nu i det korta och sen kommer nog altcoins hämta igen det som många har sackat efter efter inte allt för lång tid. Flaggor och andra formationer kan vara fina möjligheter till köpläge, men först måste man få en setup för att köpa för att minimera sina risker.
På sikt så är jag fortfarande välidgt positiv till krypto generellt och jag tror vi kommer inom några månader se nivåer som förvånar oss.
En ETF på NYSE var det som denna gång pushade bitcoin till högre nivåer, detta är ett stort steg och det visar även stor styrka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.