BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Brutit en fallande motståndslinje och varit nere vid en kortare demand zon.
Ett brott upp genom motståndslinjen kan få fart på "myntet"
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.