ZhongBenCong001

Bitcoin BTC stor stigande kanal

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Den storskaliga stigande kanalen för Bitcoin BTC är för närvarande på det nedre spåret av den stora kanalen och är nära mittspåret. Den kommer så småningom att bryta igenom mittspåret och nå en ny höjd på det övre spåret.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.