traz34

Bitcoin nere vid en zon lämplig för köp

Lång
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin föll hårt under några veckor och är nu nere vid en zon där man kan förvänta sig efterfrågan. Jag kommer att leta efter en lämplig entry för lång position.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.