traz34

Bitcoin nere vid en zon lämplig för köp

Lång
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin föll hårt under några veckor och är nu nere vid en zon där man kan förvänta sig efterfrågan. Jag kommer att leta efter en lämplig entry för lång position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.