BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Årets #prediction för #btc #omx30
den intressanta med detta räkning är medans vi skapar en våg 5 i omx och usa index då rör sig btc mot ath fast till skillnad till varandra, btc kommer vara fortfarande i ett våg c i en våg b denna våg kommer kännas som impulsiv, sen ett fall ner

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.