SMARTBMONEY

Its timme to show what sade haven realt is

Kort
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoind bör dö duktigt snart och guld dra över 1600 samtidigt !

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.