COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
$6,200 har visat sig vara en viktig nivå för Bitcoin och fungerat som stöd flertalet gånger tidigare. Enda sedan juni har stödnivån varit intakt och testad 6 gånger. Frågan alla ställer sig är om vi sett en botten runt $6,200 eller om kursen ska gå lägre. Faktum är att den 24 juni utgör den lägsta nivån för Bitcoin under 2018, då kursen under en kortare period besökte $5,777.

På kortare sikt kan dock kursen nå $6,845, men där möter kursen det längre nedåtgående motståndet som varit intakt sedan februari. Skulle kursen lyckas hålla sig runt $6,700 eller till och med bryta igenom motståndet kan högre priser väntas, men skulle kursen vända vid motståndet är det troligt att vi ännu en gång ser Bitcoin testa stödnivån på $6,200.

På onsdag, den 26 september klockan 20.00 - 21.30, kommer jag hålla ett webinar med en introduktion till kryptomarknaden + vilka möjligheter som finns nu. Du kan anmäla dig på följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/registe...

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.