deleted_account

BTCUSD Cup and Handle - Maj

Lång
deleted_account Uppdaterad   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Klassisk bullish formation i form av en Cup and Handle på Bitcoin. Handel i bitcoin kan man göra via tracker "BITCOIN XBT" noterad
på First North, om man inte har konto på Coinbase eller liknande det vill säga.
Kommentera:
Gamla golvet runt 6000-6300 som höll fram till November skall forceras först för vidare uppgång. John McAfee får behålla sin balle.
Trade stängt manuellt:
Jag blev osäker på vad som driver uppgången, så jag tog hem några procent i XBT tracker (+4%) och var nöjd med det. Kopp och handtag formation klassiskt indikerar vidare och större uppgång, men som sagt, kryptomarknaden är svår och extremt volatil.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.