IlyasAwadh

BTC/USD If it close below 9200 sell!

Kort
IlyasAwadh Pro Uppdaterad   
BYBIT:BTCUSD   BTCUSD Icke-uppsägbart terminskontrakt
My analyse says if it close below 9200 sell!
Kommentera: I mean close below 9200
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.