ZhongBenCong001

bitcoin btc fibonacci kanal

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin btc Fibonacci-kanalen beror huvudsakligen på botten av Bitcoin i den senare perioden och toppen av den senare perioden, och den ultralångsiktiga marknadslinjen.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.