BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Finns det något ställe man kan chansa så är det runt $3k imo.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.