samuelnaaman

BTC symmetrisk triangle till nedsida eller upsida?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Vi blev nekade vid 20 DMA:n igen . Vare sig vi bryter oss ur detta mönster till uppsidan eller nedsidan återstår att se, dock lutar det åt nedsidan för tillfället. Lämna gärna en like! Ny till att posta här :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.