brandonosterberg

Har precis börjar lära mig. Tänker jag rätt?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Min idé är baserad på magkänsla. Typ. Har tagit ut lite stöd nivåer och ba dragit lite linjer som jag tycker verkar bra🤷🏻‍♂️
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.