DennisSahlstromTrader

BTC - Läget med Bitcoin.

Utbildning
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Vecka 38 inleddes med en nedgång från $6,474 till $6,200 och dagarna efter har priset återhämtats sig och ligger än en gång runt $6,400. $6,200 har visat sig vara en viktig nivå för Bitcoin och fungerat som stöd flertalet gånger tidigare. Enda sedan juni har stödnivån varit intakt och testad 6 gånger. Frågan alla ställer sig är om vi sett en botten runt stödnivån eller om vi ska ännu längre ner.

På kortare sikt har Bitcoin format en uppåtgående kanal där priset de kommande dagarna kan kämpa sig upp till $6,700 men där möter kursen det längre nedåtgående motståndet som varit intakt sedan mars. Skulle kursen lyckas hålla sig runt $6,700 eller till och med bryta igenom motståndet kan högre priser väntas men skulle kursen vända vid motståndet är det troligt att vi ännu en gång ser Bitcoin testa stödnivån på $6,200.

När ni ser bilden kan det se ut som grekiska för många, men det är inte så komplicerat som det kanske ser ut. Därför tänkte jag ta tillfället i akt och förklara en del av vad ni ser. Stöd- och motståndsnivåer finns överallt men de jag märkt ut är de som jag tycker har mest signifikans, de nivåerna som flest verkar se på. Anledningen till att jag ser att många tycker nivåerna är intressanta beror på att priset vänt vid just de linjerna flertalet gånger. Vid det längre nedåtgående motståndet har kursen vänt 4 gånger och stödet har varit intakt runt 6 gånger beroende på hur man räknar. Ju fler studsar ett stöd eller motstånd har , desto starkare är det. Stöd är helt enkelt ett område där köpare kommer in och motstånd ett område där säljare kommer in.

Linjerna som rör sig upp och ner (blå, gul och röd) är glidande medelvärde och i grafen använder jag MA200, MA100 och MA50. Ur en längre tidsperiod är de dem tre vanligaste och innebär att vi ser ett snitt på de 200 senaste dagarna, 100 senaste dagarna och 50 senaste dagarna. Anledningen till att dem är intressanta att ha med är för att många investerare och traders använder dem som riktlinjer. När ett snabbare medelvärde befinner sig under ett långsammare (MA200 = Långsammare och MA100 = snabbare), innebär det att trenden är nedåtgående. Intressant nog konsoliderar MA200, som oftast benämns, primärtrenden med den längre nedåtgående trenden vilket kan anses göra motståndet starkare. När MA200 bryts ser många investerare det som att trenden vänts.

Bitcoin är kryptovalutan med störst marknadsvärde och utgör 54,6 % av den totala kryptomarknaden, enligt Coinmarketcap.com. Det finns idag över 1977 olika kryptovalutor och av topp 10 har följande ökat mest de senaste sju dagarna: Ripple (XRP) med 34,14 %, Cardano (ADA) med 11,5 % och slutligen Ethereum (ETH) med 6,48 %. Ripples stora ökning kan till stor del bero på deras nya samarbete med Saudi Arabiens nationalbank, en bank med över 5,4 miljoner användare världen över.

För alla som vill lära sig mer om kryptomarknaden och vilka möjligheter som finns nu, kommer jag att hålla ett utbildningswebinar onsdagen den 26 september mellan klockan 20.00 – 21.30. Du kan anmäla dig här: https://attendee.gotowebinar.com/registe...

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.