ricksignal

the worth senario for bitcoin part2

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
för det måste vara skillnad mellan våg 2 och 4. med tanke på att våg två var långt nästan tog ett år att bildas så kan jag tänka mig det finns god möjlighet att våg var kort och då våg 5 är avkortat men jag ser 5 % sanolikhet att denna tolkning är korrekt

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.