ricksignal

the worth senario for bitcoin part2

ricksignal Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
för det måste vara skillnad mellan våg 2 och 4. med tanke på att våg två var långt nästan tog ett år att bildas så kan jag tänka mig det finns god möjlighet att våg var kort och då våg 5 är avkortat men jag ser 5 % sanolikhet att denna tolkning är korrekt
Kommentera:
detta alternativet är oxo i takt
Kommentera:
how accuret :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.