Cylastrading

btc

Lång
Cylastrading Pro Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
personal idea of btc
Kommentera: Keep holding guys, Crypto are going no where if its not the moon. :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.