DennisSahlstromTrader

Bitcoin: Huvud skuldra formation?

Kort
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Ett scenario som talar för en nedgång är att en huvud skuldra formation tar form. Den andra skuldran håller just nu på att skapas. Skulle mönstret fullbordas kan vi mycket väl se priset fall ner till tidigare motståndsnivå som nu kan ha blivit stöd. Då måste nivån runt 5 200 dollar brytas med övertygande volym.

Vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.