ricksignal

the worth senario for bitcoin

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
om man ska ta hänsyn till cykel analys så är absoluta toppen är inne och vi har inlett bear market och ingen våg 5 kommer att vi se ( bara ett senario), detta senario kommer ske om vi inleder en recession period, men som sagt så har jag två alternativ som jag postat tidigare i december 2021

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.