ricksignal

the worth senario for bitcoin

Lång
ricksignal Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
om man ska ta hänsyn till cykel analys så är absoluta toppen är inne och vi har inlett bear market och ingen våg 5 kommer att vi se ( bara ett senario), detta senario kommer ske om vi inleder en recession period, men som sagt så har jag två alternativ som jag postat tidigare i december 2021
Kommentera:
5 månader sen sen ja la upp den
Kommentera:
denna annalys ser forfarande bra ut, ett och halvt år sen jag ritade denna analys

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.