BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
inte omöjligt om att vi ser btc på 400k som katty wood har någon gång förutsagt och jag tror att det inte är helt dumt faktisk om vi ser en meltup generllt i börsen och jag säger att dettta senario har stor möjlighet att spegla sig men allt detta kväs för ännu längre period i konsolidering där en botten förväntats mellan oktober 2022 och februari 2023

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.