DennisSahlstromTrader

Är Bitcoins värsta tid förbi?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Volatilitet är vardagsmat för kryptovalutor och lär man sig hantera volatiliteten samt sina känslor (för känslorna kommer och spökar när du ser ditt innehav ner 40% ena dagen för att nästa vecka var upp 10%) - då har du kommit långt :)

Mycket händer på marknaden där nyheter präglar upp- och nedgångar. CBEO har skickat in en ansökan till SEC om att få en ETF accepterad. Kommer ansökan att gå igenom? Det kanske blir så denna gången av olika anledningar men inte minst därför att CBOE har en nära relation med SEC.

Efter några veckors uppgång har nu priset vänt och priset ligger just nu kring $7,000. Nästa motståndsnivå ligger vid $6,700 och som ni ser med pilarna jag ritat ut - finns det många stödnivåer just kring $6,700. Skulle inte den nivån hålla ligger nästa stödnivå runt $6,100.

RSI och MACD indikerar på lägre nivåer så det kan mycket väl bli så nu att vi kommer se $6.100 för att sedan vända uppåt. För RSI väntar jag på översålda nivåer, runt 30, och jag väntar på en korsning där det snabbare MA går över det långsammare med MACD . Det ska dock tilläggas att den negativa trenden kanske vänt och så fall kan priset bända vid $6,700 om fler tycker att den kortare stödlinjen är aktuell.

Fortsättning följer :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.