Escalon

BTC/USD

Lång
Escalon Pro Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Köp: 7871 StopLoss: 6414 TakeProfit: 10581
Kommentera: Alternativt att den fortsätter ner, då blir det ju såklart ingen affär.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.