DennisSahlstromTrader

Var finn stödnivåerna för BTC?

Kort
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Det är så klart omöjligt att svara på hur långt priset faller och därför är det av största vikt att ha en strategi med en sund riskhantering. Jag ser däremot att det finns en del olika stödnivåer där köpare och säljare varit osäkra om priset tidigare.

Den första nivån är vid dagens pris, runt 4,500 dollar, nästa vid 3,000 dollar och den tredje vid 2,000 dollar. Jag brukar som regel hoppas på det bästa och förbereda mig på det värsta. Skulle 4,500 dollarsnivån brytas är sannolikheten stor att vi inom kort bryter igenom 4,000 dollar med sikte på 3,000 dollar.

Indikatorn RSI visar att BTC är mycket undervärderat och vi kan därför se en rekyl upp innan fortsatt nedgång.

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.