LongLifeTrading

Två Tecken På En Bitcoin-Reversal!

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
I den förra analysen här på TradingView så pratade vi om hur Bitcoin är överspänt på alla vis som är tekniskt möjliga. Den slutsatsen kvarstår i högstagrad idag. Det har dessutom uppstått ett par ytterligaretekniska anledningar till varför vi kan ha bottnat ut, alternativt är nära botten.

Förstoch främst så bekräftades denna stigande kanal, som i sin tur kvalificerar för en running flat. Märk väl att diagonala linjer inom den tekniska analysen är högst förrädiska då de kan ritas på många olika vis och ändå vara tekniskt korrekta. Det är först i efterhand som vi vet hur exakt facit ser ut.


Om vi tittar på en naken Bitcoin-graf så ser vi att den just nu befinner sig i någon form av mindre prisuppgång.


Huruvida detta är en faktisk reversal eller inte är alltid lurigt att klura ut. Vi kan bara basera våra case på sannolikheter och marknadspsykologi.

Traditionellt sett så utgör varje sidledesrörelse eller mindre priskorrektion i en större trend en statistisk paus inför fortsatta rörelser medtrenden, i detta fall nedåt. Detta har varit fallet fyra gånger redan.


Nu är miljondollarfrågan huruvida också denna kommer fortsätta nedåt eller om den faktiskt stannar här.

Det är här det hela blir riktigt intressant, för det finns två saker som är väl värda uppmärksamhet och som talar för ett sannolikt bottenbygge.

Det första är hur handelsvolymerna tagit fart. Vi snackar cirka fyra gånger genomsnittet vilket är klart anmärkningsvärt.


Med undantag för en enskild candle (i detta fall raset från i början avdecember) ...


... så var det senaste lilla höglikvida klustret som visåg efter kapitulationen i maj förra året.


Då var handeln ännu större. Skillnaden dock mellan då och nu var att priset vid den tidpunkten sjönk med mer än -50% på bara nio handelsdagar. Denna gång, däremot, har priset pyst med lika många procent, fast under två och en halv månad - det vill säga åtta och en halvgånger så lång tid. Detta förklarar de blygsammare kapitulationsvolymerna nu jämfört med då.

Oavsett vad så utgör detta det klart största volymklustret sedan botten i juli- och detta efter en halvering av priset vilket i sig gör det väl värt att ta upp.

Detta betyder oavsett inte att priset nu är redo att flyga i taket bara sådär. Vi kan mycket väl stå inför någon form av högintensivt bottenbygge. Men vad jag särskilt gillar hittills är hur handeln här om dagen ned mot de låga 33 000-nivåerna snabbt återhämtade sig och resulterade i en väl tilltagen spik och till kraftfulla handelsvolymer.


Detta gör att denna candle i sig utgör tekniskt stöd


Detta styrks ytterligare om vi slänger på VPVR:en på vilken de två kraftigaste staplarna täcker området mellan 32 700 och 35 600 dollar - ett område vi nu passerat. Att priset studsat just här är ingen tillfällighet.


Punktnummer två på dagens agenda är Bollinger-banden.

Som vi kan se om vi zoomar in lite så har vi rätt mycket prisaction utanför dessa band.


Varför är då detta relevant? Jo, därför att prisstängningar utanför Bollinger-band generellt är en indikation på överspänd prisaction och som i sin tur antingen resulterar i någon form av konsolidering, eller mer ofta, en prisreversal. Eller också så är det en kombination av både och.

Om vi kollar på action från förra året så fick vi två Bollingerband-varningar i samband med den första pristoppen. Den första i mars och den andra i april.


Vad vi tittar efter här är främst tydliga fall där man direkt och utan tvivel kan se hur priset stängt utanför banden. Och märk väl att spikar inte räknas, bara stängningar.


Nästa tydliga stängning utanför såg vi här varpå priset mycket riktigt konsoliderade sidledes (om än så i en väldigt aggressiv range).


Näst på tur var den absoluta botten i juli varpå priset sköt i höjden likt en kanonkula.


Sen fick vi en varning om septembertoppen och septemberbotten.


Och sist men inte minst så fick vi också en generös varning på all-timehighen. Och här är vi nu.


Som ni kan se så spelar lutningen på banden en stor roll. Ju större lutning, desto högre är sannolikheten att den följs av en konsolidering … medan plattare lutningar i sin tur drastiskt ökar chansen för en reversal.

Det betyder inte att vi automatiskt står införsidledesrörelser här, men det är heller ingenting vi på något vis kan utesluta.

Bli inte förvånad om priset fjantar runt sidledes ochtill rejäla handelsvolymer under dekommande två tre veckorna bara för att avsluta med en stängning utanför banden i form av en fakeout och igen en gång lura brallornaav de dumma björnarna.


Follow the Long Life Trading Youtube channel on technical analysis and trading. We focus on providing accurate and to-the-point analysis and all the while keeping you entertained in the meanwhile.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.