ZhongBenCong001

Bitcoin BTC daglig trendlinjecykel

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin BTC dagliga trendlinjecykel, den röda linjen är botten i det förflutna, att bryta det tidigare stödet och vridmotståndet är läget där det kommer att återhämta sig och stiga i framtiden, den vertikala linjen är det framtida toppdatumet, den röda hammaren är det framtida högsta priset och den gröna linjen Det är toppen av det förflutna. Att bryta igenom det tidigare motståndet och byta till stöd är positionen att gå tillbaka på stödet nu. Det har framgångsrikt tagit ett steg tillbaka på stödet på kort sikt, och det har tillhört den brytande trendlinjen i det förflutna. När att bryta igenom trendlinjen är hausse, när ett steg tillbaka på trendlinjen är det sista upp Möjligheten för bilen, nu är möjligheten framför dig, andra är rädd för att vara girig och är redo att starta en långsiktig tjurmarknad.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.