jan9011

Bitcoin

Lång
jan9011 Uppdaterad   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin : snart nere vid intressanta 9500 område. Där kan det finnas intresse!?
Kommentera:
På kort sikt och 15min graf
Kommentera:
Doji= kan vara rekyl upp på gång?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.