GurraL

Möjligt scenario BTC

Lång
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Ser ut att kunna bryta ut från trendlinjen på LOG skala. Bevaka denna trendlinjen och föregående topp vid 53k. Brott av 53k ger ett mycket bullish scenario där jag tror vi kommer pumpa vidare upp till högre nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.