Ser bitcoin gå bearish kommande dagarna och plocka ut dessa 2 lows, och man får ju hoppas att vi får se den ännu lägre kanske runt 20k där den gjorde sin stora pushoch aldrig kom tillbaka och fyllde, mycket beror ju på dollarn oxå som jag vill se gå bullish ett litet tag iallafall

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.