samuelnaaman

Do you believe?

Lång
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Förra gången vi kom ner till 100 dagars SMA studsade vi. Kommer det ske igen? Vad tror du?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.