BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Numera handlar jag enbart efter pending orders på BTC tack vare volume profile som so far gett oss 100% vinst
Nya orders uppdaterade.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.