Kryptoguden

Analys Bitcoin - Fundamental + 1D

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Börjar vi se en ljusning för crypto efter några väldigt blodiga veckor?

Varför föll crypto till att börja med? Anledningarna är många så jag försöker poängtera de viktigaste.
1. Avtagande i momentum.
2. Nyhet om att Tesla slutar acceptera BTC som betalning.
3. Artiklar i media ang Kinas ställning till BTC (som enligt många var väldigt missvisande).
4. Rädsla

Hela tiden ser vi överreaktioner i marknaden, det som ligger närmast till hands för de flesta är förmodligen Corona-kraschen. Google föll ca -30% Från lägsta nivån i kraschen tills idag är Google upp ca 140%.

Varför skulle ett så fantastiskt bolag som egentligen inte påverkas fundamentalt falla så mycket? Anledningen är såklart rädsla, vilket vi har sett i crypto de senaste veckorna.

Så till frågan - är kraschen/korrigeringen för crypto över? Vi har tidiga indikationer på det vilket framförallt syns på de lägre timeframesen, men summerar den dagliga lite fort.

+ BTC föll med ca -30% i januari och testade då ett område 3 gånger under en period på ca 17 dagar. BTC föll nu ca -50% och har testat samma område 3 gånger under en period på ca 20 dagar.
+ Priset har 3 candle-close ovanför 20 EMA

- Priset ligger under 50/100/200 EMA. Vi har även crossovers.

Lägger även upp en idé här på Tradingview där jag går igenom de tidiga indikationerna för en vändning och hur jag ser på BTC från ett kortare perspektiv.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.