DennisSahlstromTrader

BTC - köparna trycker på, på kort sikt.

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
BTC /USD - 4h vy.

Nu står vi i ett intressant scenario. Kursen klättrar upp längs röd linje och lyckas köptrycket hållas uppe kan och vi ser ett utbrott över nivån på $6,500 så kan vi se många köpare komma in och potentiellt se priset besöka tidigare nivåer runt $7,800. Nu vet vad ni kan se efter på kortare sikt.

Men som vanligt, enbart mina egna synpunkter =)

Tänk på att gå med i Krypto- och Tradingklubben på FB för att hänga med i kryptoutvecklingen.

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.