alex165754

Bitcoin i elliotvåg 5 bullisch senario

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Jag har skissat upp ett scenario där bitcoin precis påbörjat våg 5 i min elliotwave räkning. Om jag har räknat rätt så är siktet inställt på 81657 USD!


OBS ej köp rek sök professionell hjälp om du vill ha råd vid aktieköp


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.