DennisSahlstromTrader

BTC på lång sikt - Vilket håll kommer BTC gå?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
BTC /USD:
När jag gör mina analyser zoomar jag alltid ut på längre pespektiv. Om vi ser på grafen där varje ljus motsvarar en vecka så ser vi att priset håller på att konsolidera. Efter det stora fallet ner till $3,100 nivån kom köparna tillbaka och tryckte upp priset till $4,400. Mellan dessa extrempunkter har en konsolideringsfas skapats. För att vara på den säkra sidan kan det vara bra att vänta att handla tills vi ser ett utbrott. Ett utbrott över $4,400 ser jag som positivt medan ett utbrott under $3,100 leder till lägre priser. Studera alltid kursen på längre sikt för att få en bild över vad som händer. Efter det kan du bryta ner grafen på kortare tidsperspektiv för att dra nytta av mer kortsiktiga strategier, så gör jag iallafall. Blir spännande att se vilket håll utbrottet sker. Vad tror du?

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.