UnknownUnicorn4464612

BITCOIN Förklaring hur man enkelt tradar denna marknaden

Utbildning
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin är en marknad som många undviker men det är också en marknad där det är betydligt lättare att tjäna otroliga summor då det är den marknadsplats medextremt många dåliga traders.

Vi använder Volume Profile VPVR för att se exakt vart majoriteten av ordrar historiskt sett är placerade och ofta med tanke på det är där man placerar ordrar, kom ihåg Bankerna manipulerar inte denna marknaden på samma sätt som FOREX och därför kan vi trada med sinnesro här.

Vi ser taket och golvet på nuvarande marknadsvolymsområde och handlar mellan dessa upp och ner tills det bryts, placera stoploss och take profit i taket och golvet på Volume area bryter vi ut tillräckligt mycket har vi där pending orders som kickar igång där det knappt finns någon volym i marknaden vilket betyder att vi här kan ha otroligt lite kapital på risk med stoploss som är 1/10 av Take profit för att vi med säkerhet vet att om vi hamnar i deta området kommer vi studsa uppåt med tanke på att det inte finns motsvarande volym.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.