Fortsatt beartrend i bitcoin mot dollarn. Som fortsätter tappa värde Vi närmar oss veckovisa SMA 200, kan vi få reaktion där? Annars har vi en veckovis demand vid 19k. Kommer förmodligen att se efter en kort position i BTC och övriga alt coins i veckan som kommer. Tekniska indikatorerna påvisar fortsatt säljstyrka.

iamyasink
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.