StaticHaze

Chans för Bitcoin att etablera en ny Bull run

Lång
StaticHaze Uppdaterad   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Extremt intressant läge i BTC då flera motstånd faller samman samtidigt som trenden vänt uppåt.
Bitcoin har en längre tid konsoliderat och tuggat sidledes, samtidigt som en botten kring ~$30,000 har byggts.
Senaste 14 dagarna har en stigande trend etablerats och både kanaltak och kanalbotten i en range om ~$5800 har testats och hållit vid ett flertal tillfällen.
Nu möts tidigare fallande kanaltak och viktiga motståndet ~$35500 i ett område med högt supply. Här blir det avgörande i det korta vart Bitcoin skall ta vägen.
Brott och etablering över ~$35500 ser ut att kunna motivera en fortsatt resa inom trendkanalen upp emot i första hand ~$41000.
Ett avvisande vid ~$35500 ger i det kort (dagar) en möjlighet till i första hand en lättare rekyl ned mot golvet i trendkanalen och i det lite lägre (vecka/-or) perspektivet om detta inte håller, ytterligare en körare ned mot ~$31000.

Med cykler på omkring 6 dagar i de fallanda topparna samtidigt som bottentesterna tenderar att uppstå i 15dagars cykler så finns det fog att tro på större rörelser inom kort.
Kommentera: Bitcoin nådde inte upp till kanaltaket denna gång, utan stannade i området kron ~$34500-$35500 som så många gånger tidigare. Man bör nog vara beredd på att detta behöver ned en vända till för att hämta styrka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.