BYBIT:BTCUSD   BTCUSD Icke-uppsägbart terminskontrakt
BTCUSD: Första gången på länge som Bollinger Band blivit upptryckt! Motstånd 9375-nivå? Stöd 8464 (?) 8260-7790?
Kan bära ända upp mot 98 nivå?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.