ONMS20

توقعاتي لسعر البيتكوين هذا الشهر

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
اتوقع ان السعر سوف يستمر في الانحصار بين خط دعم 6800$ وخط مقاومة 7400$ وثم سوف ينكسر السعر خط المقاومة وبعد ذالك سوف يتم تشكيل خط مقاومة جديد على سعر 7400$ ومن ثم سوف ينحصر السعر بين الخط الهابط من سعر 100000$ والخط الصاعد من سعر 4800$ وبعد انتهاء حصر السعر سوف يهبط البيتكوين الى سعر 5800$ او 6200$ وهناك سوف يتم تشكيل خط دعم جديد, بعد ذالك سوف ينحصر السعر بين خط الدعم الجديد وخط المقاومة الذي شكل عند سعر $7400

!تحياتي


I expect that the price will continue to fall between the $ 6800 support trend line and the $ 7400 resistance trend line and then the price will break the resistance line and after that a new resistance trend line will be formed at the price of $ 7400 and then the price will be confined between the falling line from the $ 100,000 price and the upward line from the price $ 4800, As shown in the form of a triangle and after the end of the price count, Bitcoin will drop to the price of $ 5800 or $ 6200 and on this level will be a new support trend line, after that the price will be limited between the new support trend line and the resistance line that formed at the price of $ 7400

GREETINGS!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.