BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Räknar med förstått fall . vart våg 5 slutar står oklart. Ingen buy setup iaf.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.