COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin har fluktuerat inom ett snävt område denna vecka mellan $6,718 (högsta) och $5,900 (lägsta).

Eftersom det inte finns någon tydlig riktning kommer de som daytradar vilja använda denna möjlighet för kortsiktiga möjligheter, att sälja nära topparna och köpa nära stödet.

Först när vi bryter ur konsolidering (att det går upp och ner utan tydlig riktning) kommer vi att känna till den långsiktiga riktningen.

Om priserna kan trycka upp och hållas höga, förväntas en uppgång mot $7,727. Å andra sidan, om krusen minskar och håller sig under den lägsta nivån runt $5,900, så kan det innebära att vi kan komma att se lägre nivåer än vi såg i juni då kursen låg runt $5,777.

Ha en trevlig helg,

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.