DennisSahlstromTrader

Bitcoin VS XRP - bitcoin till $2,000?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Hejsan!

Jag har lagt märke till något intressant som jag vill dela. Bitcoin går allt lägre men så är det inte med samtliga kryptovalutor. Om vi tar en titt på var priset var innan den stora uppgången i slutet på 2017 kan vi se att XRP faktiskt fallit hela vägen tillbaka till där uppgången började. För tillfället ser även XRP ut att skapa högre lägsta punkter vilket är intressant eftersom majoriteten av kryptovalutorna faller allt lägre.

Skulle bitcoin falla tillbaka till dess, innan uppgången började kan vi absolut se ett pris på runt $2,000.

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.