LongLifeTrading

Trenden är bruten i Bitcoin!

Lång
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Trenden är bruten! Åtminstone per klassisk teknisk analys. Sedan all-time highen i november har vi nu äntligen tagit ut en högre topp. Den föregående hade vi här i början/mitten av januari.


Nästa stora eldprov ligger här i den röda motståndszonen …


... där vi finner en pivottopp - en mer distinkt och utmejslad sådan.

Saker börjar se fina ut, men vi är inte helt "ute ur busken än" som de säger i Amerikatt. Först och främst så var det en lättnad att se hur enkelt Bitcoin seglade igenom denna gröna zon …


... som till dess att vi passerat den var röd och agerade starkt motstånd.


Zoomar vi in på 4-timmarsgrafen så ser vi hur stark konsolideringen var. Den tog några sidledes andetag innan den flög vidare uppåt med tio procent likt den överpumpade badboll på poolens botten som den var.


Än så länge så fullkomligen älskar jag prisutvecklingen här. Vi har sett en 38-procentig pump sedan botten …


... en som skar igenom denna zon som om den vore luft.

Vidare har vi nu stött på motstånd på nästa zon - en zon som vi sedan länge haft utritad här - och som även sammanfaller med det röda ichimoku kumo-molnet. Detta moln i sig tar jag med en teknisk klackspark då den varit ambivalent hittills.Här räknar jag därför med att vi kommer se priset pysa lite.


Om vi inte gör det, däremot, så vore det ett bevis på hur starkt momentum är i Bitcoin i detta nu.

Men givet att vi ser någon form av priskorrektion här, antingen i form av sidledesrörelser för att stabilisera ett tag …


... eller också, idealt sett, ser vi ett långsamt och stadigt prisdropp ned till den gröna stödzonen.


Undantaget att vi fortsätter rakt igenom på ren och skär styrka ...


... så vore detta vore ett sådant här "prispysexempel" det absolut bästa då det vore betydligt mer benäget att bekräfta en ny bulltrend. Anledningen till detta är enkel. När någonting trendar så tenderar impulsrörelsen att vara brant, medan korrektionerna är milda och utdragna. En tumregel enligt TA-författaren och tillika TA-legenden Martin J. Pring är att konsolideringen eller korrektionen tar 2-3 gånger så lång tid att komplettera impulsen.

Vi ser detta regelbundet genom Bitcoin .


Men där finns också ett viktigt undantag här, ett undantag som kan komma att spela en stor roll i det hela. Efter två och en halv månad av stadiga nedgångar kan gummibandseffekten här ha blivit så stor att Bitcoin behöver ”kortare tid för att andas” då momentumet är så starkt. Detta återstår att se. Men givet också att vi sannolikt befinner oss i D-vågen i en ABCDE-triangel så är det definitivt sannolikt att vi står inför brantare och aggressivare rörelser - rörelser som beteendemässigt är mer typenliga för formationer.


En variant som är mer rimlig vore om vi räknar det här som botten (4 februari) eftersom det var här som Bitcoin bestämde sig för att detta inte var en björnflagga (se orange pil ) utan en reversal.


I sådant fall så har denna impuls varat i sju handelsdagar varpå en botten kring mitten/slutet på denna månad vore betydligt mer rimligt. Detta skulle då matcha betydligt bättre med ett triangelbeteende.


Och kollar vi hittills så ser vi hur C-vågen utmärkt matchar en Elliott-räkning. Hittills i D-vågen har vi en mindre ABC i A-vågen varpå vi i sådant fall står inför en ABC i B-vågen innan vi far vidare uppåt … då sannolikt till motståndszonen kring 51-53 000 dollar. En B-våg här … och som finner stöd på den gröna zonen … skulle matcha utmärkt rent tidsmässigt med en 2-3 gånger så lång korrektion eller konsolidering i förhållande till impulsen.


Vidare är det en oerhörd lättnad att vi pushat över och stängt över UBB-linjen på dagsgrafen.


En stängning under skulle lämna oss alldeles för sårbara rent momentummässigt. Det vore lite som att springa ett marathon samtidigt som man andas genom två McDonald’s-sugrör och en clown springer vid sidan om och skrattar åt en.


OM däremot Bitcoin bryter under den gröna zonen och håller sig under … ja, då har vi inget annat val än att klassa denna rörelse som en stor bearish continuation.


Det kan se nära ut, men det är i själva verket längre ned dit än vad det verkar. Än så länge - och till dess att motsatsen bevisats - så är och förblir Bitcoin mycket stark.

Follow the Long Life Trading Youtube channel on technical analysis and trading. We focus on providing accurate and to-the-point analysis and all the while keeping you entertained in the meanwhile.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.