BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Bitcoin BTC stiger i en triangel, bryter igenom den övre gröna linjen och når slutligen den övre gula linjen, tittar på den nya höjden före genombrottet.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.