UggelFX

Börser tappar kryptotillgångar: Optimism eller regleringseffekt?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
OnChain-analyser(Glassnode) för BTC och ETH visar nu på rekordhöga flöden ut från börserna. Sådana flöden anses tyda på att stora aktörer stoppar undan tillgångarna i långtidsförvar(cold wallets) eftersom värdet antas öka under en längre tid. Förutom själva företeelsen, så förväntas den minskade tillgången (vilket blir ett faktum) av BTC och ETH att driva upp priserna.

Det intressanta är om on-chain-företeelsen är på grund av optimism eller om den har en alternativ förklaring i den infrastrukturplan som senaten i USA drev igenom den 6:e augusti.
Förvisso är det länge kvar innan den tar laga kraft då kongressen röstar igenom den. Men redan nu börjar de stora börserna såsom Binance och Coinbase införa nya regler på bred fornt.

Hos Bianance minskas möjligheterna att ta ut sina kryptovalutor till privata adresser för de användare som fortfarande är anonyma fr .o.m den 23:e augusti.

En tanke blir då att en alternativ anledningen till de stora utflödena just nu är ett sätt för stora aktörer att säkra upp sina tillgångar och slippa rapportera till IRS .

Bör tilläggas att regleringarna kan ses som en stor seger för kryptovärlden, då den tas på allvar och antagligen kommer att finnas kvar i någon form över lång tid framöver.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.