Trendoscope

Overview of Reversal Chart Pattern Indicator

Utbildning
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hello Everyone,

In this video, we discussed briefly about

  • Different Reversal Chart Patterns
  • Zigzag and Patterns Ecosystem of Libraries and Indicators developed in Pinescropt
  • Recursive Reversal Chart Pattern Indicator

Adding the snapshot for reference

Link to the Indicator:
Search for Zigzag and Pattern Ecosystem libraries and indicators in my profile if you like the subject :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.