dinhchien

Cách trade BTCUSDT chốt lời, lỗ chỉ 3% rủi ro thắng 1.000% 3 năm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Strategy sẽ vào 2 lệnh, lệnh 2 chỉ xuất hiện khi đã có lệnh 1:
Lệnh 1: tỉ lệ risk/reward 1/1 dùng để xác định quy luật này có hiệu quả hay không? Khi mình Publish thì lệnh 1 luôn có tỉ lệ thành công trong 4 năm, 1 năm và từng quý cao hơn 55-69%.
Lệnh 2: Xuất hiện khi có lệnh 1, Sử dụng mức chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1 nhưng vào trễ hơn theo Fibonacci vẽ từ 2 điểm chốt lời, chốt lỗ của lệnh 1.
.* Cách lệnh 1 vào lệnh:
- Mua (Buy): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 45, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt lên và nằm trên đường Upper 2 thì vào lệnh Mua (Buy).
- Bán (Sell): khi chỉ số ADX cắt lên giá trị 45, kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt xuống và nằm trên dưới Lower 2 thì vào lệnh Bán (Sell).
* Cách vào Lệnh 2: Khi lệnh 1 đã xuất hiện có luôn mức Stoploss và Takeprofit. Vẽ Fibonacci từ giá chốt lời và chốt lỗ, mức thoái lui Fibonacci = 75%.
* Thống kê lịch sử từ năm 2018:
- Thắng liên tiếp 14 lần.
- Thua liên tiếp là 3 lần.
----------------
Áp dụng cho ETHUSDT với các chơi này thắng hơn 600% ở cuối Video.
---------------
1. Xác định xu hướng:
- Kênh Keltner:
... Xu hướng tăng: khi nến đóng cửa cắt lên và nằm trên kênh Keltner đường Upper 2
... Xu hướng giảm: khi nến đóng cửa cắt xuống và nằm trên dưới Keltner đường Lower 2
*** Tham khảo và sử dụng free:
Keltner Color count
2. Quy tắc nhập cảnh:
- Kênh Keltner:
... Mua: Giá đóng cửa nến cắt lên và cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá đóng cửa nến cắt xuống và thấp hơn Keltner Dưới 2.
- Chỉ báo ADX:
... Mua: Giá trị ADX cắt lên 45 và giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá trị ADX cắt lên 45 và giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
3. Stoploss và Lợi nhuận = atr (20) * 2.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.